Tilmelding til: Årligt bidrag 200 kr

Tilmelding til Betalingsservice

Regnr., kontonr. og CPR-nr. bruges kun til at oprette en betalingsservice-aftale, således at fremtidige betalinger kan trækkes automatisk.